Velike turističke kompanije traže sezonske radnike: kuharima i konobarima nudi se skoro 2000 eura mjesečno, uz plaćenu hranu i smještaj, božićnicu...

Slobodna Dalmacija

Velike turističke kompanije traže sezonske radnike: kuharima i konobarima nudi se skoro 2000 eura mjesečno, uz plaćenu hranu i smještaj, božićnicu...

Croatia - Za sezonske radnike u turizmu sezona nikad ne prestaje. Nakon što posljednji turisti napuste jadranska ljetovališta, dio sezonaca seli se u europska

Slobodna Dalmacija News