Što je te sibirsko hladne zime prije 28 godina presudilo da se Jugoslavija, unatoč svim simpatijama sa Zapada, ipak raspadne? Tri stvari bile su ključne

Slobodna Dalmacija

Što je te sibirsko hladne zime prije 28 godina presudilo da se Jugoslavija, unatoč svim simpatijama sa Zapada, ipak raspadne? Tri stvari bile su ključne

Croatia - Tek toliko da kažem: Hrvatska je svoje međunarodno priznanje izborila, ono je tu i više je ne može osujetiti nitko, objavio je prvi hrvatski

Slobodna Dalmacija News