Posljednji biokovski nomadi: medvjedi su im čuvari, poskoci ljubimci, a u goste im s vremena na vrijeme svrate Česi, u šlapama, naravno; 'Dvojici sam dao vode, u po sata popili sedam litara, turaju mi u džep 50 eura...'

Slobodna Dalmacija

Posljednji biokovski nomadi: medvjedi su im čuvari, poskoci ljubimci, a u goste im s vremena na vrijeme svrate Česi, u šlapama, naravno; 'Dvojici sam dao vode, u po sata popili sedam litara, turaju mi u džep 50 eura...'

Croatia - – Na moja, na. Aj Bika, aj Laki..., di ćeš tamo, đava ti svaku sriću odnijo. Ooooj, Ante, eto ti ih iza staja, pa ih potiraj gorika, ja ću se spustit

Slobodna Dalmacija News