Slobodna Dalmacija

Reporteri 'Slobodne' posjetili su gradilište najveće ribarske luke na Jadranu: uz novu rivu moći

Gužva je na rivi. Ribari unose kašete na ribarice, viljuškar ih doprema do bitvi, hladnjače se mimoilaze s bagerima. Nešto niže uz rivu je privezana