Slobodna Dalmacija

Kao u srednjem vijeku: Dalmatinci će mutnu vodu piti još godinama, mala utjeha im je odšteta koju propisuje zakon

Croatia - Unatoč vodnom bogatstvu i tehnološkim dostignućima, Dalmatinci su, kad je u pitanju vodoopskrba, još uvijek, izgleda, u srednjem vijeku.Čim padne