Het Laatste Nieuws

Landbouwverenigingen luiden alarmbel: “Hoort de wolf hier wel thuis?”

A European Union News Article

Belgium - Verschillende landbouwverenigingen noemen de voorstellen die tijdens het wolvenplatform van overheidswege gemaakt werden teleurstellend. De reactie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), dat er meer moet ingezet worden op preventie, is voor hen onvoldoende. “We vragen om dit probleem echt ernstig te nemen en als overheid dringend andere maatregelen te nemen”, klinkt het.