Denik

Inspirační fórum 2022: Odborníci poradí, jak na drahé energie či správu památek

A European Union News Article

Czechia - Jak zvládat složité situace s drahými energiemi a přírodními katastrofami, jak stále zlepšovat dostupnost služeb a komunitní život v obci? A jak má člověk při vedení obce pečovat sám o sebe a předcházet například riziku vyhoření? Známý psycholog Radkin Honzák radí: „Máme-li se dobrat hlubšího poznání jakéhokoliv jevu - tedy také vyhoření a jeho prevence - musíme na to jít nejen rozumově, ale musíme hledat také souvislosti citové a pocitové, tedy emoční.“ I o tom bude druhý ročník Inspiračního fóra Svazu měst a obcí ČR (SMOČR).